Har du brug for et serviceeftersyn?

Dette udfører vi ved et service af din aircondition

 • Test af anlæg for utætheder
 • Kontrol af rør
 • Kontrol af tilslutninger
 • Kontrol af samlinger
 • Kontrol af fastgørelse
 • Kontrol af kompressor
 • Kontrol af multirem og blæser
 • Tømning og tørring af anlæg
 • Vakuumtest
 • Påfyldning af eventuel kølemiddel
 • Sporemiddel og kompressorolie
 • Test af køleevne før og efter service

RING I DAG

Tlf: 58 50 65 75